Menu

Wyszukiwanie

REGULAMIN KAPLICY CMENTARNEJ

REGULAMIN KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ ORAZ ORGANIZACJI POGRZEBÓW W PARAFII CZARNY DUNAJEC

1. Kaplica i sala przedpogrzebowa p.w. Zmartwychwstania Pańskiego stanowi integralną część zabudowań sakralnych będących własnością parafii Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu.

2. Kaplica jest miejscem poświęconym, co należy uszanować właściwym zachowaniem, pełnym ciszy i powagi. W kaplicy jest na stałe przechowywany Najświętszy Sakrament.

3. Na dojeździe do kaplicy obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju.

4.Zarządcą kaplicy jest każdorazowy ks. proboszcz parafii, a gospodarzem p. kościelny. Obsługą pogrzebów zajmuje się zakład pogrzebowy zamówiony przez rodzinę zmarłego. Za utrzymanie ładu i porządku w czasie przechowywania zwłok odpowiada zarządca. Zakład pogrzebowy organizujący pogrzeb jest zobowiązany podporządkować się jego zaleceniom.

5. Drzwi zewnętrzne należy zamykać w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed zwierzętami, owadami i wysoką temperaturą.

6. Kaplica obecnie jest wyposażona w 2 stanowiska (docelowo w dwóch chłodniach będzie ich cztery) służące  do przechowywania Zmarłych oczekujących na pochówek oraz wstępnych ceremonii pogrzebowych.

7. Nie zezwala się na przechowywanie zwłok będących w daleko posuniętym rozkładzie lub po śmierci będącej przyczyną chorób zakaźnych.

8. Klucze do kaplicy posiada ks. proboszcz oraz pan kościelny. Zwłoki do kaplicy przywozimy: w dni powszednie między godz. 800, a godz. 1600 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z p. kościelnym, a w niedzielę i święta tylko po telefonicznym uzgodnieniu (tel. …… ). Dokumentem uprawnionym do przyjęcia ciała osoby zmarłej do chłodni jest karta zgonu wydana przez lekarza. W przypadku gdy przyczyną zgonu było przestępstwo lub tragiczny wypadek na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Do chłodni przyjmowane będą także osoby zmarłe w szpitalu. 

9. Kaplica będzie otwarta dla rodziny osoby zmarłej od godz. 1930 do 2030 (od kwietnia do września), a w okresie od (października do marca) od godz. 1830 do 1930. W tym czasie modlitwy prowadzi rodzina (np. Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego itp.). W przypadku, gdy w tym samym czasie jest więcej zmarłych to druga rodzina ma możliwość modlitwy o godzinę później.

10.W dzień pogrzebu wystawienie trumny w Sali przedpogrzebowej będzie miało miejsce 1,5 godz. przed Mszą św. pogrzebową. Zamknięcie trumny i przeniesienie jej do kaplicy nastąpi 40 min przed Mszą św. gdzie odmawiany będzie różaniec za osobę zmarłą.

11.Osobom postronnym zakazuje się manipulowania przy regulacji katafalku chłodniczego oraz samodzielnego otwierania urządzenia lub wyjmowania zwłok.

12.Za wszystkie ewentualne zniszczenia i uszkodzenia w kaplicy w czasie modlitw przy zmarłym odpowiedzialność materialną ponosi rodzina zmarłego.

13.W kaplicy nie zapalamy zniczy, a kwiaty układamy w wyznaczonym miejscu.

14.Pogrzeby (oprócz niedziel i uroczystości nakazanych) będą się odbywać w każdy z pozostałych dni tygodnia (od poniedziałku do soboty).

15.Zgłoszenie pogrzebu należy dokonać bezpośrednio w Parafii najlepiej w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej, ale także w każdym innym czasie o ile któryś z kapłanów będzie obecny.

16.Dla spełnienia formalnych wymogów pogrzebu chrześcijańskiego zmarły powinien być naszym parafianinem. Jeżeli tak nie jest, a pogrzeb według woli zmarłego lub rodziny ma się odbyć w naszej parafii, potrzebne jest zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na odprawienie ceremonii pogrzebowej.

17.Ofiary za korzystanie z kaplicy uiszczamy w kancelarii parafialnej:

     - 150 zł za użytkowanie prze trzy dni. Ofiara ta przeznaczona jest  na utrzymanie kaplicy (energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, środki czystości, utrzymanie czystości WC ogólnodostępnego, odśnieżanie, konserwację budynku i sprzątanie).

        - W przypadku pogrzebu spoza parafii 260 zł.

        - Jeśli korzystano by z chłodni dłużej niż trzy dni, wtedy ofiara za każde następne trzy dni 150zł.

18.Po każdym pogrzebie chłodnia będzie czyszczona przez pana kościelnego specjalnym środkiem dezynfekującym, /data dezynfekcji zapisana w zeszycie/.

19.Przy kaplicy dostępna jest toaleta dla uczestników modlitw i pogrzebu.

20.Regulamin użytkowania kaplicy przedpogrzebowej wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2017 r. i od tej daty pogrzeby będą odbywać się wyłącznie w kaplicy na cmentarzu.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Parafialnej

w dniu 4 czerwca 2017 r.

 

 

Dzisiaj jest

sobota,
01 października 2022

(274. dzień roku)

Święta

Sobota, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, dr Kościoła

Licznik

Liczba wyświetleń:
12901551