Menu

Wyszukiwanie


Chwała Ojcu, i Synowi

i Duchowi
Święte
mu!


Witamy na stronie Parafii
Przenajświętszej Trójcy 
w Czarnym Dunajcu

        

W niedzielę 5 kwietnia Msze św. będą

o godz. 700. 830, 1000, 1130 i 1700

 

 

W związku z epidemią koronawirusa

Od dnia 25 marca do 11 kwietnia Msze św.

i celebracje liturgiczne w naszej parafii

będą bez udziału wiernych.

 

 

W poniedziałek,

wtorek i środę

OKAZJA DO SPOWIEDZI

OD GODZ. 800 DO 1200

ORAZ OD 1830 DO 2000

 

W TYM CZASIE CO PÓŁ GODZINY

MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA

KOMUNII ŚW.

 

 

Kraków, dnia 28 marca 2020 r.

 Nr 851/2020

 

 DEKRET W SPRAWIE ZALECEŃ NA CZAS STANU EPIDEMII

  

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 

1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.

 

2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami

 

komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.

 

3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.

 

4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.

 

5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad: 

a) kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny, 

b) zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę, 

c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk, 

d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, 

e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie, 

f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne, 

g) kropielnice kościelne należy opróżnić.

 

6. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

 

7. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

8. Podtrzymuję polecenie, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.

 

9. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.

 

10. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.

 

11. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.

 

12. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.

 

13. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.

 

 Arcybiskup Metropolita Krakowski

 Marek Jędraszewski

 

 

 PIERWSZA KOMUNIA ŚW I BIERZMOWANIE

  

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii św. i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.

 

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych.

 

Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny. Można do tego wykorzystać materiały Wydawnictwa św. Stanisława pt. „Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny" – broszura dla rodziców.

 

Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących  spotkania dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości – materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i platform społecznościowych.

 

 Ks. Andrzej Kielian

Katedra Katechetyki Wydziału Teologicznego UPJPII

 

 

Msze święte transmitowane przez telewizję i radio:

Niedziela 5.04.2020 r.:

Msze św. w telewizji i radiu:

godz.   7:00 TVP 1
godz.   9:00 Polskie Radio, Program Pierwszy
godz.   9:30 Telewizja TRWAM
godz. 10.30 Polsat Rodzina
godz. 11.00 TVP 1
godz. 13:00 TVP POLONIA
godz. 19:00 Polskie Radio, Program Pierwszy

W dni powszednie:

Msze św. w telewizji i radiu:

godz. 7:00 – TVP1 – z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
godz. 20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii – TVP3

Dzisiaj jest

niedziela,
05 kwietnia 2020

(96. dzień roku)

Święta

Niedziela, Wielki Tydzień
Rok A, II
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Licznik

Liczba wyświetleń:
10362392